Všeobecné obchodné podmienky

Naše kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti:

Belcorp Group s.r.o.
Ivana Bukovčana 5
841 08 Bratislava

Môžete nás kontaktovať na: info@liquidfloors.sk
K dispozícii sme aj na telefónnom čísle: +421 915 892 795
Naše IČO: 51 164 019, DIČ: SK2120620227

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom sociálnych médií Instagram, Facebook a Pinterest.

Spracovanie osobných údajov

Za účelom plnenia zmlúv zhromažďuje Belcorp Group s.r.o. (výhradný zástupca LiquidFloors pre Slovensko a Strednú Európu) ako subjekt, zodpovedný za spracovanie, osobné údaje svojich zákazníkov. Zákazník je oprávnený do svojich osobných údajov nahliadať, opraviť ich, zmeniť ich alebo ich nechať odstrániť a to tak, že kontaktuje Belcorp Group s.r.o. jedným z vyššie uvedených spôsobov.
Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dodržanie zákonom stanovených podmienok. Ak zákazník nesúhlasí so spôsobom spracovania osobných údajov, môže kontaktovať Úrad na kontrolu ochrany osobných údajov.

Ak navštívite našu webovú stránku, uchovávame tieto údaje:

 • internetovú doménu (IP adresu), ak zákazník prejde na našu webovú stránku

 • mailovú adresu, ak zákazník umiestni na našu webovú stránku správy/otázky

 • mailovú adresu, ak nám ju zákazník oznámi

 • mailovú adresu, ak sa zákazník zúčastní diskusií na diskusných fórach

 • všetky informácie, týkajúce sa webových stránok iných našich pobočiek, ktoré zákazník navštívil, aby sa dostal na našu webovú stránku

 • všetky informácie o webových stránkach, ktoré zákazník navštívil v rámci našej pobočky

 • všetky informácie, ktoré zákazník poskytol dobrovoľne (napríklad informácie o prieskumoch a/alebo o registrácii na webovej stránke)

Uvedené informácie sa použijú

 • na zlepšenie obsahu našej webovej stránky

 • na to, aby sme zákazníka neskôr kontaktovali za účelom priameho marketingu

KLIKNITE SEM pre Oznámenie o ochrane osobných údajov

Používanie cookies

Na tejto webovej stránke nepoužívame žiadne cookies (cookie je malý súbor, ktorý posiela internetový server a ktorý sa nainštaluje na harddisku vášho počítača. Tento súbor zaznamenáva stopy po navštívených webových stránkach a zároveň uchováva určitý počet údajov z tejto návštevy).

Bezpečnosť

Ak z našej webovej stránky prevezme údaje alebo ak akékoľvek údaje uvediete na našej stránke, vždy ich kódujeme technológiami, ktoré sú akceptované ako bežne používané štandardné postupy v  IT sektore.
Prijali sme potrebné bezpečnostné opatrenia na to, aby sme predišli strate, neoprávnenému použitiu alebo zmene informácií, ktoré prijímame prostredníctvom našej webovej stránky.
Na prijímanie alebo preposielanie citlivých informácií používame vždy zabezpečený server.

Ako nás môžete kontaktovať v súvislosti s našou politikou ochrany súkromia?

 • Ak máte pripomienky k našej politike ochrany súkromia, môžete nás kontaktovať:

  • prostredníctvom e-mailu: info@liquidfloors.sk

  •  telefonicky na čísle: +421 915 892 795

  • poštou: Belcorp Group s.r.o., Ivana Bukovčana 5, 841 08 Bratislava

 • Ak nám prostredníctvom webovej stránky oznámite vašu poštovú adresu:

  • môžeme vám pravidelne zasielať informácie o produktoch a službách a o pripravovaných podujatiach. Ak si neprajete, aby sme vám (naďalej) zasielali tieto informácie, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenej adrese.

  • môžu vám posielať zasielať informácie iné spoločnosti/organizácie, s ktorými má naša spoločnosť zmluvný vzťah. Tieto spoločnosti/organizácie môžu byť súčasťou nasledujúcich sektorov:

   • komerční partneri

Ak si neprajete, aby vám tieto spoločnosti/organizácie (naďalej) zasielali takéto správy, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenej adrese.

Poznámka: V takom prípade nám prosím nezabudnite oznámiť vaše presné meno a adresu (v správnom tvare bez preklepov). Zaväzujeme sa, že vaše kontaktné údaje vyčiarkneme zo zoznamu, ktorý zdieľame s inými spoločnosťami/organizáciami.

 • Ak nám oznámite vaše telefónne číslo prostredníctvom webovej stránky:

  • môžeme vás telefonicky kontaktovať za účelom poskytnutia informácií o produktoch a službách a o pripravovaných podujatiach. Ak si neprajete, aby sme vám (naďalej) telefonicky poskytovali takéto informácie, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenej adrese.

  • môžu vás telefonicky kontaktovať iné spoločnosti/organizácie, s ktorými má naša spoločnosť zmluvný vzťah. Tieto spoločnosti/organizácie môžu byť súčasťou nasledujúcich sektorov:

   • komerční partneri

Ak si neprajete, aby vás tieto spoločnosti/organizácie (naďalej) telefonicky kontaktovali, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenej adrese.

Poznámka: V takom prípade nám prosím nezabudnite oznámiť vaše presné meno a vašu adresu (v správnom tvare bez preklepov). Zaväzujeme sa, že vaše kontaktné údaje vyčiarkneme zo zoznamu, ktorý zdieľame s inými spoločnosťami/organizáciami.

 • Ak nám oznámite vaše mobilné telefónne číslo prostredníctvom webovej stránky:

  • môžeme vás kontaktovať prostredníctvom textových správ (SMS/MMS/ed) za účelom poskytnutia informácií o našich produktoch a službách a o pripravovaných podujatiach (formou priameho marketingu), ak ste s takýmto postupom vyjadrili váš výslovný súhlas, alebo ste našim zákazníkom a poskytli ste nám vaše telefónne číslo. Ak si neprajete, aby sme vám takéto správy naďalej posielali, kontaktujte nás na vyššie uvedenej adrese.

   môžu vám posielať textové správy (SMS/MMS/ed) za účelom priameho marketingu iné spoločnosti/organizácie, s ktorými má naša spoločnosť zmluvný vzťah, ak ste s takýmto postupom vyjadrili váš výslovný súhlas. Tieto spoločnosti/organizácie môžu byť súčasťou nasledujúcich sektorov:

   • komerční partneri

Ak si neprajete, aby sme vaše mobilné telefónne číslo poskytovali iným spoločnostiam/ organizáciám a aby vám tieto posielali textové správy, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenej adrese.

Poznámka: V takom prípade nám prosím nezabudnite oznámiť vaše presné meno a vašu adresu (v správnom tvare bez preklepov). Zaväzujeme sa, že vaše kontaktné údaje vyčiarkneme zo zoznamu, ktorý zdieľame s inými spoločnosťami/organizáciami.

 • Ak nám oznámite vašu e-mailovú adresu prostredníctvom webovej stránky:

  • môžeme vám posielať e-mailové správy s informáciami o produktoch a službách a o pripravovaných podujatiach (za účelom priameho marketingu), ak ste s takýmto postupom vyjadrili váš výslovný súhlas alebo ak ste našim zákazníkom a ak ste nám poskytli vašu e-mailovú adresu. Ak si neprajete, aby sme vám naďalej zasielali takéto e-mailové správy, kontaktujte nás na vyššie uvedenej adrese.

  • môžu vám posielať e-mailové správy za účelom priameho marketingu iné spoločnosti/organizácie, s ktorými má naša spoločnosť zmluvný vzťah, ak ste s takýmto postupom vyjadrili výslovný súhlas. Tieto spoločnosti/organizácie môžu byť súčasťou nasledujúcich sektorov:

   • komerční partneri

Ak si neprajete, aby sme vašu e-mailovú adresu naďalej poskytovali iným spoločnostiam/ organizáciám a aby vám tieto posielali e-mailové správy, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenej adrese.

Poznámka: V takom prípade nám prosím nezabudnite oznámiť vaše presné meno a vašu adresu (v správnom tvare bez preklepov). Zaväzujeme sa, že vaše kontaktné údaje vyčiarkneme zo zoznamu, ktorý zdieľame s inými spoločnosťami/organizáciami.

 • Naša spoločnosť je oprávnená použiť informácie o spotrebiteľoch na nové účely, ktoré ešte nie sú uvedené v našej "politike ochrany súkromia". Predtým než vaše osobné údaje použijeme na tieto nové účely, budeme vás kontaktovať a informovať o zmenách našich pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov, aby ste mali možnosť odmietnuť vašu účasť na takomto postupe.

 • Na požiadanie poskytneme návštevníkom našej webovej stránky prístup ku všetkým informáciám, ktoré o nich uchovávame. Ak si prajete získať prístup k týmto informáciám, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenej adrese.

 • Na požiadanie umožníme návštevníkom našej webovej stránky opraviť všetky údaje, ktoré o nich uchovávame. Ak si prajete opraviť vaše osobné údaje, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenej adrese.

 • Ak sa domnievate, že naša webová stránka nie je v zhode s našou politikou ochrany osobných údajov, kontaktujte prosím našu spoločnosť na vyššie uvedenej adrese.

Prajete si viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať!